Deklaracja dostępności

UWAGA! KONKURS!

Zapraszamy do udziału w Powiatowym Konkursie Plastycznym: „Moje najpiękniejsze wspomnienie” pod patronatem Starosty Nowosądeckiego, Marka Kwiatkowskiego.

Celem konkursu organizowanego przez Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Starym Sączu  jest popularyzacja zainteresowań plastycznych,  prezentacja dorobku oraz poszukiwanie i promowanie talentów.

Zachęcamy wszystkich uczniów naszej Szkoły do udziału w tym konkursie!

Warunki uczestnictwa:

·         Uczeń składa pracę plastyczną związaną z tematem konkursu;

·         Technika: malarstwo (oprócz malarstwa na szkle), rysunek, grafika, collage z trwale mocowanych materiałów;

·         Format pracy: dowolny (max. 50x70);

·         Termin składania prac: 19 marca;

·         Praca musi być opisana: na dołączonej kartce uczestnik konkursu wpisuje: imię i nazwisko, wiek (nie klasę!) oraz tytuł swojej pracy;

·         Prace składane, wykonane z nietrwałych materiałów, zrolowane nie będą brały udziału w konkursie;

·         Praca musi być samodzielną pracą autorską uczestnika konkursu;

·         Każdy uczeń może złożyć jedną pracę.