Deklaracja dostępności

UWAGA! KONKURS!

Samorząd Uczniowski wraz opiekunem zaprasza wszystkich uczniów do udziału

w

SZKOLNYM KONKURSIE

na

 ŚWIĄTECZNĄ KARTKĘ WIELKANOCNĄ

 

1. Celem konkursu jest:

  • rozwijanie wyobraźni oraz pobudzanie aktywności twórczej;
  • rozwijanie wrażliwości estetycznej;
  • stworzenie możliwości własnych dokonań twórczych;
  • popularyzacja zainteresowań plastycznych,  prezentacja dorobku uczniów.

2. Zadaniem uczestników jest przedstawienie nastroju oraz tradycji świąt wielkanocnych w postaci kartki świątecznej.

3. Uczestnicy:
Konkurs jest adresowany do wszystkich uczniów naszej szkoły.

Kategorie uczestników:
I grupa: uczniowie klas  O - III

II grupa: uczniowie klas IV – VIII

4. Zasady uczestnictwa:

  • Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu tylko jedną kartkę.
  • Autorem kartki zgłoszonej do Konkursu może być tylko 1 osoba.

5. Forma: technika dowolna (farby, kredki, techniki mieszane, tempera, kolorowe tusze, collage   i inne).

6. Format:
Kartka świąteczna  o dowolnym kształcie. Format kartki nie może przekroczyć formatu A5 .

7. Kryteria oceny prac:
Komisja oceni prace według następujących kryteriów:

  • zgodność z tematem;
  • pomysłowość i oryginalność formy;
  • estetyka wykonania;
  • samodzielność wykonania.

 8. Prace opisane na odwrocie (imię, nazwisko, klasa) należy złożyć do 12 marca 2021 r.

W zależności od sytuacji epidemicznej - prace proszę zostawiać na stoliku przy wejściu lub przekazać opiekunowi Samorządu Uczniowskiego.

 9. Prace konkursowe zostaną przekazane na Szkolny Kiermasz Kartek Świątecznych, który odbędzie się w marcu. Dochód ze sprzedaży kartek świątecznych zostanie przeznaczony na cele Samorządu Uczniowskiego.

 Zapraszamy do udziału w konkursie!