Deklaracja dostępności

Uwaga konkurs literacki!

Głównym celem konkursu jest edukacja i promowanie właściwych postaw oraz popularyzacja wiedzy z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym wśród jego najmłodszych uczestników.

Praca musi m.in. mieć charakter edukacyjny, dotyczyć co najmniej trzech zasad bezpieczeństwa, a jej głównym bohaterem powinien być Krokodylek Tirek. Szczegóły na temat pracy zawiera regulamin konkursu.

Konkurs jest prowadzonyw trzech kategoriach wiekowych: 10 - 11 lat, 12 - 13 lat oraz 14 - 15 lat. 

  • Jak zgłosić się do konkursu?

Wystarczy przesłać napisaną przez siebie pracę na adres: konkurs@gitd.gov.pl do 4 czerwca 2021 r.  

Niezbędnym warunkiem udziału w konkursie jest zaakceptowanie regulaminu. 

Rodzice i opiekunowie prawni dzieci uczestniczących w konkursie proszeni są o dołączenie do zgłoszeń konkursowych wypełnionego i podpisanego oświadczenia zgodnie z załączonym wzorem.

Lista laureatów zostanie opublikowana najpóźniej do 21 czerwca br. na stronie www.gitd.gov.pl.

Gorąco zachęcamy uczniów naszej szkoly do udziału w konkursie.