Deklaracja dostępności

UWAGA! KONKURS!

REGULAMIN KONKURSU

 1. Organizatorzy konkursu: nauczyciele języka polskiego.
 2. Konkurs jest adresowany do wszystkich chętnych uczniów klas IV-VIII.
 3. ZADANIE:
 • Uczestnik konkursu projektuje i wykonuje kartkę pocztową (format A5).
 • Przód kartki: ilustracja nawiązująca do wybranej książki (NIE LEKTURY), wykonana dowolną techniką.
 • Tył kartki: zredagowanie treści kartki pocztowej, w której piszący zachęci kolegę/koleżankę do przeczytania wskazanej książki.

W treści muszą znaleźć się wszystkie elementy typowe dla kartki pocztowej (nagłówek, treść właściwa, podpis, miejscowość, data, adres). Tekst musi zawierać co najmniej dwa argumenty nakłaniające do przeczytania książki.

 1. Zasady oceniania:
 • Estetyka, dbałość wykonania ilustracji.
 • Oryginalność formy i treści.
 • Rzeczowość, trafność argumentacji.
 • Uwzględnienie wszystkich wyróżników kartki pocztowej.
 • Poprawność językowa i ortograficzna.
 • Rozmieszczenie treści na kartce (układ graficzny).
 • Samodzielność wykonania.

5.Termin:Podpisaną pracę należy złożyć w szkole do 28 maja 2021 roku.