Deklaracja dostępności

„WOKÓŁ MAŁOPOLSKICH LASÓW - MYŚLIWY TO NAJLEPSZY EKOLOG”

W maju bieżącego roku, uczennica kl. VI, Weronika Słowik, pod opieką p. E. Mysior, przystąpiła do udziału w konkursie literackim: „Myśliwy to najlepszy ekolog”.

Celem konkursu, organizowanego przez Polski Związek Łowiecki, Zarząd Okręgowy w Nowym Sączu, jest m.in. rozwijanie zainteresowania środowiskiem naturalnym wśród dzieci i młodzieży, pielęgnowanie i utrwalanie szacunku dla polskiej przyrody, popularyzacja wiedzy i świadomości ekologicznej, motywowanie uczniów do rozwijania pasji przyrodniczych, kształtowanie wrażliwości ekologicznej opartej na wiedzy, zaangażowanie nauczycieli i dzieci w propagowanie właściwych postaw związanych z ochroną przyrody i szacunkiem dla pracy myśliwych.

Konkurs odbywa się pod honorowym patronatem Posła na Sejm RP, Sekretarza stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, Pełnomocnika Rządu ds. Leśnictwa i Łowiectwa - Pana Edwarda Siarki, oraz Marszałka Województwa Małopolskiego - Pana Witolda Kozłowskiego.

Miło nam donieść, że Weronika została laureatką konkursu i zajęła w nim IV miejsce.

Gratulujemy!

                                                                                                               E.M.