Deklaracja dostępności

Wyróżnienie dla naszego projektu eTwinning

W ubiegłym roku szkolnym uczniowie klasy 8 rozpoczęli współpracę ze szkołami z Niemiec, Belgii i Francji w ramach projektu eTwinning  „Was summt den da?!”. Od września przedsięwzięcie kontynuowane jest przez uczniów klasy 7.

Celem programu jest zapoznanie uczniów z życiem i znaczeniem pszczół w przyrodzie oraz krzewieniem takich wartości jak praca, zdrowie, współpraca a także  zmiana postawy i większa świadomość ekologiczna wśród uczniów.

Szkoły z Berlina i Niemiec są szkołami kształcącymi dzieci i młodzież o specjalnych potrzebach edukacyjnych (niepełnosprawnych ruchowo, niewidzących i niedowidzących, niesłyszących i słabosłyszących, upośledzonych umysłowo, z autyzmem, z niepełnosprawnością sprzężoną). Dzięki wspólnym działaniom nasi uczniowie zyskują możliwość nauki i zabawy z niepełnosprawnymi rówieśnikami, uczą się akceptacji cudzej i własnej inności, wrażliwości, empatii, sposobów pomocy niepełnosprawnym i dostrzegania w niepełnosprawnych ich zalet i walorów, jak również  wytrwałości, cierpliwości, szacunku do życia i poszanowania zdrowia.

Niemieckie Biuro eTwinning  wyróżnia tytułem „Projekt miesiąca” najciekawsze działania realizowane w projektach eTwinning.

Nasz projekt został wyróżniony tym tytułem w grudniu, a o działaniach w ramach tego przedsięwzięcia opowiada nauczycielka z Berlina p. Heike Kroll oraz dyrektor szkoły, pani Anja Germer.

https://www.kmk-pad.org/praxis/beispiele-guter-praxis/foerderschule-inklusion/etwinning-im-foerderzentrum.html

Współpraca ze szkołą Schule am Pappelhof w Berlinie rozpoczęła się w 2015 roku w Gimnazjum w Jazowsku. Do tej pory uczniowie ze szkół w Obidzy, Kadczy i Jazowsku wzięli udział w 10 wspólnych projektach, za które otrzymali krajowe oraz europejskie odznaki jakości.

Link do strony projeku

C.Świebocka