Deklaracja dostępności

Z wdzięcznością Powstańcom Warszawskim

Już po raz kolejny nasza szkoła przystąpiła do wspaniałego projektu BohaterON. Jest to ogólnopolska kampania mająca na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego oraz promocję historii Polski XX wieku.

Powstanie Warszawskie zapisało się na kartach historii Polski jako jedno z najważniejszych wydarzeń kształtujących naszą polską tożsamość. Było uosobieniem  takich wartości jak patriotyzm czy wolność.

Nazwa BohaterON stanowi połączenie dwóch słów – polskiego „bohater” oraz angielskiego „ON”, czyli „włączyć”. Angielskie „ON”, zapożyczone z popularnego przymiotnika „on-off”, dosłownie włącza historię bohatera – film lub prezentację. Nazwa projektu ma również sygnalizować chęć włączenia do świadomości społecznej wydarzeń realizowanych w celu promocji dziejów naszego narodu oraz historii ludzi żyjących w czasach drugiej wojny światowej i wykazujących się patriotyczną postawą –  osób, które nie chciały zostać bohaterami i wcale się za nich nie uważają, ale narażając swoje zdrowie za walkę o ojczyznę, stały się wzorami do naśladowania.

W ramach tego projektu zostały przeprowadzone zajęcia: w klasach I - III - "Niebajka o Powstaniu Warszawskim", w klasach IV – VI –  „Mały roznosiciel nadziei”, a w kl. VII – VIII –  „Co za historia!”.

Realizacja projektu pozwoliła w ciekawy sposób przybliżyć uczniom tematykę II wojny światowej oraz realia Powstania Warszawskiego. Możliwość napisania kartki do żyjących świadków historii wzbudziła u dzieci wiele emocji, zachęciła do głębszej refleksji i zadumy nad trudnymi losami Polaków. Każda z kartek była inna, bo bardzo osobista i szczera. Projekt BohaterON to bardzo ważna i wartościowa lekcja historii.

 D.B., A. M.