Deklaracja dostępności

Znajdź właściwe rozwiązanie

Program profilaktyki palenia dla uczniów starszych klas szkoły podstawowej.

Cel główny programu:

  • Zapobieganie paleniu tytoniu wśród młodzieży szkolnej.

 

Cele szczegółowe programu:

  • Zwiększenie wiedzy w zakresie szkodliwości dymu tytoniowego.
  • Kształtowanie umiejętności dbania o zdrowie własne i swoich bliskich.
  • Kształtowanie postaw asertywnych związanych z unikaniem czynnego i biernego palenia tytoniu.

Program w naszej szkole realizowany był w  roku: 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018.

Osoby odpowiedzialne - wychowawcy klas IV - VIII.