Szkoła Podstawowa nr 1 w Obidzy

Idź do spisu treści

Menu główne

Programy i Projekty

Szkoła

Zdrowo jem, więcej wiem

Uczniowie klasy III przystąpili do jesiennej edycji projektu „Zdrowo jem, więcej wiem”.
Realizując zadania wyznaczone przez Fundację BOŚ, trzecioklasiści uczyli się, co to znaczy zdrowo się odżywiać
oraz jaką rolę w życiu człowieka odgrywa aktywność ruchowa.

Ponadto uczniowie uczestniczyli w dwóch klasowych konkursach: indywidualnym –

„Przepis na zdrową przekąskę” oraz grupowym – plakat „Dbam o zdrowie”.
Do działań uczniów włączali się też rodzice, którzy pomagali swoim dzieciom opracować przepis na przekąskę

oraz uczestniczyli w przedstawieniu „Spotkanie witamin”.
Występ dzieci  był jednocześnie prelekcją na temat zdrowego odżywiania, bowiem zostały w nim przedstawione zarówno te produkty,

których nie powinno zabraknąć w diecie dziecka, jak i te, których dzieci powinny unikać.
Przy okazji występu dzieci wręczyły swoim rodzicom ulotki „Jak pomóc dziecku być zdrowym”.

Zapamiętajcie! WŁAŚCIWE ODŻYWIANIE CHRONI PRZED CHOROBAMI !

Należy jeść: owoce i warzywa (w tym strączkowe); kasze i ryż; ryby, chude mięso i wędliny;

jajka; kefir i jogurt;  pestki, orzechy i migdały; ciemny chleb.  
Należy pić: wodę.


Należy unikać: tłustych mięs i wędlin; potraw smażonych na tłuszczu i grillowanych.
Nie należy jeść: słodyczy, ciastek, cukru; fast-foodów; pić coli i innych napojów gazowanych.  
Należy jeść regularnie. Nie wolno zapominać o śniadaniu.

Nasze posiłki powinny być urozmaicone i zawierać wszystkie potrzebne nam składniki: białka,
węglowodany, tłuszcze, witaminy i sole mineralne. (zdjęcia)

"Nie pal przy mnie proszę"

Od IX 2016 r. do IV 2017 r. uczniowie klasy I będą brali udział w realizacji programu antynikotynowego  
pt. ,, Nie pal przy mnie, proszę", który jest skierowany do uczniów klas edukacji wczesnoszkolnej.


ZAŁOŻENIA OGÓLNE:

Program ma charakter profilaktyczny, a w realizacji treści zastosowane zostaną głównie metody aktywizujące dostosowane

do wieku dzieci. Program zawiera uporządkowane treści dotyczące zdrowia, a zostaną one zrealizowane
na pięciu zajęciach warsztatowych - dwóch dwugodzinnych i trzech jednogodzinnych.

GŁÓWNY CEL PROGRAMU:

Wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy

oraz zwiększenie odpowiedzialności za własne zdrowie.

Sprawozdanie z realizacji zajęć „Ratujemy i uczymy ratować” – zajęcia powtarzające.

W roku szkolnym 2015/2016 w kl. V (19 osób) przeprowadzone zostały zajęcia powtórkowe  „Ratujemy i uczymy ratować”.

Uczniowie tej klasy uczestniczyli już w zajęciach tego typu w kl. I, kiedy to poznawali zasady udzielania pierwszej pomocy.
Tym razem, zajęcia miały na celu przypomnienie zdobytych wiadomości i umiejętności tak, aby w razie konieczności

z większą pewnością byli w stanie udzielić pierwszej pomocy poszkodowanym.

Uczniowie pracowali przez 4 godziny lekcyjne, na których zostały poruszone tematy:


• Łańcuch przeżycia  i własne bezpieczeństwo przy udzielaniu pierwszej pomocy .
• Sprawdzanie przytomności, oddechu, wzywanie pomocy.
• Pozycja bezpieczna.
• Resuscytacja krążeniowo-oddechowa.


Zajęcia miały charakter warsztatowy, uczniowie ćwiczyli przypomniane wcześniej wiadomości.RATUJEMY I UCZYMY RATOWAĆ

Każdego roku w klasie I prowadzone są zajęcia "RATUJEMY I UCZYMY RATOWAĆ".

Zajęcia odbywają się po lekcjach  w grupach 6-8 osobowych.
Uczniowie otrzymują darmowe książeczki z informacjami, jak udzielać pierwszej pomocy.
Aby uczeń mógł wziąć udział w takich zajęciach potrzebna jest zgoda rodzica.
Tego roku w zajęciach bierze udział 16 uczniów z kl. I.
Uczniowie utrwalają sobie numery alarmowe. Uczą się właściwego zachowania
"małego ratownika".

          

Sprawozdanie z realizacji programu PROFILAKTYKI
„ZNAJDŹ WŁAŚCIWE ROZWIĄZANIE”
w roku szkolnym 2015/2016 w klasie IV.


Program realizowany był od stycznia do maja 2016 r. Jeszcze przed rozpoczęciem zajęć warsztatowych na korytarzu został wywieszony plakat z hasłem antynikotynowym, w klasach natomiast na gazetkach ściennych zostały wywieszone ulotki.

W styczniu klasa IV rozpoczęła realizację programu w formie zajęć warsztatowych:
04 stycznia - Temat I - POZNAJMY SIĘ BLIŻEJ - integracja grupy, uzasadnienie i wzmocnienie postaw zobowiązujących do niepalenia.

01 lutego - Temat II - LABORATORIUM CIAŁA - poznanie funkcji organizmu ludzkiego, jego potrzeb oraz konieczności zapewnienia mu prawidłowego żywienia oraz czystego powietrza. W czasie tych zajęć uczniowie obejrzeli film, w którym widzieli,
wewnętrzne organy nałogowego palacza.

29 lutego -Temat III - NAUCZ SIĘ MÓWIĆ "NIE" - uczenie się zachowań stanowczych, odmawiania w sytuacjach nacisku grupowego.
Po tych zajęciach uczniowie wykonali modyfikację plakatu, który zawisną na szkolnym korytarzu.


11 kwietnia - Temat IV - ZNAJDŹ WŁAŚCIWE ROZWIĄZANIE - rozpoznawanie sytuacji trudnych oraz radzenie sobie z nimi, omówienie skutków nieradzenia sobie
z trudnymi sytuacjami.
Efektem zajęć był wykonany przez uczniów plakat.
        

25 maja - Temat V - UWIERZ W SIEBIE - wzmocnienie poczucia własnej wartości, pozytywne myślenie o sobie,
kształcenie umiejętności ważnych w kontaktach z ludźmi.
W tym dniu odbyło się też podsumowanie realizacji programu. Uczniowie klasy IV przedstawili w obecności wszystkich uczniów szkoły scenki.
Zapoznali wszystkich ze zgubnymi skutkami palenia papierosów oraz zachęcali
do przyjmowania stanowczych postaw w pierwszych kontaktach z nikotyną i osobami proponującymi im palenie papierosów.


             
Podsumowanie projektu realizowanego przez kl III:


Planeta Energii – sprawdzone pomysły na lekcje o prądzie.
                                          
Termin realizacji do 10.03. 2016r.                                      

W ramach realizowanego projektu uczniowie zostali podzieleni na
cztery grupy, każda grupa przygotowała prezentacje audiowizualną poszczególnych tematów:

I grupa – Od łuczywa do żarówki.


II grupa - Jak to się dzieje że żarówka świeci?


III grupa – Gdy zostaję sam w domu.


IV grupa – Czy możliwe jest życie bez elektryczności?

Przeprowadzone zostały lekcje o takiej samej tematyce i zapisane w dzienniku lekcyjnym.
Podczas realizacji projektu wykorzystano zeszyt metodyczny „Energa przedstawia. W krainie prądu elektrycznego”,
przygotowany dla nauczycieli przez organizatorów projektu oraz płytkę „W krainie prądu elektrycznego”.

Podczas realizacji Projektu uczniowie przygotowali się także do apelu nt. „W krainie prądu elektrycznego”.

Uczyli się wierszy o prądzie, scenek o oszczędzaniu prądu elektrycznego, bezpiecznym korzystaniu z urządzeń
elektrycznych oraz o tym czy możliwe byłoby życie bez prądu elektrycznego.

Przygotowali plakaty, rekwizyty takie jak: łuczywa, świece, lampy naftowe, żarówki, obwody elektryczne.  
Przygotowali  piękny  oświetlony z kilkoma pomieszczeniami dom, w którym przedstawili racjonalne wykorzystanie prądu.


Nauczyli się tez śpiewać piosenki „W przewodnikach płynie  prąd”.

23 lutego klasa odbyła wycieczkę do sklepu z urządzeniami AGD w Nowym Sączu oraz innymi urządzeniami elektrycznymi.
Poznały najnowszej generacji telefony, tablety, komputery, laptopy, telewizory, pralki, lodówki, kuchenki, czajniki, odkurzacze
i wiele innych urządzeń.

Wszystkie te informacje klasa III przekazała wszystkim uczniom na apelu szkolnym 26 lutego 2016 r.

Wych. klasy Stanisława Słowik                                                                                   

  


Czas na Aero działanie


„Czas na Aero działanie” to projekt realizowany przez uczniów klasy pierwszej. Jego celem było zwiększenie świadomości
uczniów dotyczącej wpływu powietrza na nasze zdrowie i podjęcie działań promujących poprawę jakości powietrza.

W realizacji projektu uczniom pomagał Eko-Komitet w składzie: pani Krystyna Zygadło – dyrektor szkoły,

pani Maria Słowik – radna wsi, rodzice -  pani Renata Owsianka, pani Wioleta Latasiewicz oraz przewodnicząca
szkoły Wiktoria Lizoń - uczennica kl.VI.
Pani Maria Słowik opowiedziała uczniom o działaniach gminy w zakresie ochrony powietrza. Dostarczyła wielu
materiałów i plakatów związanych z tematem projektu.

Na podstawie audytu wyłonione zostały dobre i słabe strony szkoły.  Do mocnych stron naszej szkoły możemy zaliczyć:
organizację pieszych wycieczek, prowadzenie zajęć nt. bezpieczeństwa na drodze, udział w programach
„Czyste powietrze wokół nas” i „Czysta Małopolska”, wyłączanie przez rodziców silników samochodowych
podczas oczekiwania na swoje dzieci przed szkołą.

Słabe strony to: brak chodników i przejść dla pieszych, brak ścieżek rowerowych, brak stojaków rowerowych

przed szkołą, duża liczba dzieci dowożonych do szkoły, ogrzewanie węglowe w szkole i w wielu domach wsi.

 Podczas kampanii uczniowie wykonali wiele zadań. Zorganizowali pikietę wśród mieszkańców wsi,

podczas której roznosili ulotki i informowali o tym, jakie działania należy podjąć, aby powietrze było wolne
od środków trujących.
Wystawili teatrzyk pt. „O kominie, który przestał dymić”, do którego samodzielnie wykonali rekwizyty.
Uczestniczyli w zajęciach pt. „Co to jest i jaką rolę pełni powietrze. Dbamy o czyste powietrze w naszej miejscowości”. 

Wzięli udział w szkolnym konkursie plastycznym „Dbamy o czyste powietrze wokół nas”.

Na wspomniany konkurs wpłynęło 25 prac z klas I-VI. Eko-Komitet  przyznał następujące nagrody:


I m.  - Martyna i Aleksandra Słowik – kl. II oraz Hubert Słowik kl. IV
II m. – Dominika Owsianka kl. I i Lucjan Basiaga kl. IV
III m. – Klaudia i Arkadiusz Tokarczyk kl. I oraz Natalia Sajdak i Monika Kołodziej kl. V
Wyróżnienia: Karolina Biel kl. III i Bartłomiej Pogwizd kl. III.


Ogłoszenie wyników konkursu nastąpiło na apelu szkolnym, podczas którego radna wsi – pani Maria Słowik

poinformowała uczniów, że wraz z panem sołtysem – Krzysztofem Kaweckim zakupią stojaki rowerowe do szkoły.
Pani Marii Słowik i panu Krzysztofowi Kaweckiemu bardzo dziękujemy.
Przy okazji podsumowania konkursu, została wręczona nagroda niespodzianka.

Otrzymał ją uczeń klasy V – Łukasz Jaworski, który codziennie dojeżdża do szkoły na rowerze.

Prace konkursowe:

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego