Szkoła Podstawowa nr 1 w Obidzy

Idź do spisu treści

Menu główne

Projekt "Szkoły na 6 w Gminie Łącko"

Szkoła


"SZKOŁY NA '6' W GMINIE ŁĄCKO"
NA ROK SZKOLNY 2020/2021


Listy rankingowe zakwalifikowanych uczestników

Informujemy, iż od dnia 1 do 30 czerwca 2020 r. będzie prowadzona rekrutacja do projektu „Szkoły na “6” w Gminie Łącko”.


Projekt pn. “Szkoły na “6” w Gminie Łącko” realizowany jest przez Gminę Łącko oraz wszystkie Szkoły Podstawowe z terenu Gminy Łącko. Współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego  na lata 2014-2020.

Celem głównym projektu jest podniesienie u 950 uczniów/uczennic z 11 Szkół Podstawowych z Gminy Łącko kompetencji kluczowych, ogólnych i cyfrowych oraz właściwych postaw niezbędnych na rynku pracy, a także indywidualizacja podejścia w szczególności do uczniów o szczególnych potrzebach oraz wzrost kompetencji wśród 153 nauczycieli/lek w zakresie wykorzystania nowoczesnych narzędzi oraz technologii informacyjnych, a także pedagogiki specjalnej i kompetencji wychowawczych w okresie od czerwca 2020 do grudnia 2022 roku.

W ramach projektu realizowane będą:
1. Zajęcia wyrównujące braki oraz rozwijające, w tym:
– Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z przedmiotów zgodnie z zapotrzebowaniem i podstawą programową,
– Zajęcia rozwijające dla uczniów zdolnych,

2. Zajęcia dla dzieci ze specjalnymi potrzebami (indywidualne i grupowe), w tym:
– Zajęcia dla dzieci ze specjalnymi potrzebami zgodnie z zapotrzebowaniem i posiadaną opinią Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej i/lub orzeczeniem o niepełnosprawności w zakresie: zajęć korekcyjno – kompensacyjnych, rewalidacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych i dydaktyczno – wyrównawczych. Zajęcia w formie indywidualnej i/lub grupowej,

3. Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe i społeczne, w tym:
– Koła zainteresowań,
– Wyjazdy edukacyjne,


4. Rozwój kompetencji zawodowych kadr, w tym: – Kursy kwalifikacyjne/Szkolenia doskonalące dla nauczycieli.

Więcej informacji w Urzędzie Gminy w Łącku – Biuro projektowe – pokój nr 27.


Do pobrania:
Regulamin rekrutacji i uczesnictwa

Załączniki:
Nr 1
Nr 2
Nr 3
Nr 4
Nr 5
Nr 6
Nr 7
Nr 8
Nr 9


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego