Szkoła Podstawowa nr 1 w Obidzy

Idź do spisu treści

Menu główne

SKO

Szkoła

APEL  SKO

27 października 2017 r. członkowie SKO z klasy II wraz z opiekunem p. Stanisławą Słowik przygotowali  apel
„Bez pracy i oszczędności nie ma szczęścia na ziemi”.

Na samym początku opiekunka SKO zachęciła wszystkich do systematycznego oszczędzania
nie tylko w  październiku miesiącu oszczędzania, ale przez cały rok.
Następnie dzieci przedstawiły kilka krótkich humorystycznych scenek  mających na celu ukazanie,
jak ważną rolę w codziennym życiu człowieka odgrywa umiejętność właściwego gospodarowania  
pieniędzmi już od najmłodszych lat. Na koniec zaśpiewali piosenkę „Jak dobrze nam zbierać w SKO”.

Dla członków SKO  w miesiącu październiku zostały ogłoszone dwa konkursy.
Konkurs plastyczny „Na co oszczędzam w SKO”, oraz konkurs „Na najlepiej oszczędzającego ucznia.

Plan pracy Szkolnej Kasy Oszczędności w roku szkolnym 2016/2017.

Wznowienie działalności SKO w nowym roku szkolnym –  11 września 2016r.
Włączenie w poczet członków SKO pierwszoklasistów poprzez wręczenie książeczek oszczędnościowych

z symboliczną wpłatą 1 zł.
Przeprowadzenie apelu „Październik miesiącem oszczędzania.”


Organizacja konkursów:
- plastyczny – „Oszczędzaj w SKO”  -
- oszczędnościowe:  na najlepiej oszczędzającego ucznia,


Współpraca z organizacjami szkolnymi - włączenie w zakup upominków z okazji Świąt Bożego Narodzenia.
Systematyczne oszczędzanie i dokonywanie wpłat do banku.


Współpraca z pracownikiem Pienińskiego Banku Spółdzielczego.
Różne formy propagujące oszczędzanie: pogadanki, rozprowadzanie materiałów reklamowych.
Zakup nagród rzeczowych dla laureatów konkursów.
Sporządzenie sprawozdania z działalności SKO na koniec roku szkolnego.
Wypłaty chętnym uczniom oszczędności przed wakacjami – czerwiec 2017r.

                                                                                       Opiekun SKO: Stanisława Słowik


Plan pracy Szkolnej Kasy Oszczędności w roku szkolnym 2015/2016.

Wznowienie działalności SKO w nowym roku szkolnym – koniec września .
Włączenie w poczet członków SKO pierwszoklasistów.
Przeprowadzenie apelu „Październik miesiącem oszczędzania.”
Organizacja konkursów:
- plastyczny – „Oszczędzaj w SKO”,
- oszczędnościowe:  na najlepiej oszczędzającą klasę i najlepiej oszczędzającego ucznia.
Współpraca z organizacjami szkolnymi.
Systematyczne oszczędzanie i dokonywanie wpłat do banku.
Współpraca z pracownikiem banku.


Różne formy propagujące oszczędzanie:
pogadanki; rozprowadzanie materiałów reklamowych.
Zakup nagród rzeczowych dla najlepiej oszczędzających.
Sporządzenie sprawozdania z działalności SKO w pierwszym i drugim semestrze.
Zakończenie działalności SKO w roku szkolnym 2015/2016 - czerwiec 2016 r.

Opiekun SKO: Stanisława Słowik


                                                                                                           
Apel  OSZCZĘDZAJMY W SKO

W dniu 7 października 2015r. odbył się apel ma temat „Październik miesiącem oszczędzania”.
Uczniowie klasy III na kole teatralnym pod kierunkiem p. Stanisławy Słowik – opiekuna SKO przygotowali inscenizacje
pt. „Koledzy”, „Tolek” i „Rozrzutny wróbelek”.

Do oszczędzania zachęcili także uczniów śmiesznymi wierszami i piosenkami związanymi z tematyką oszczędzania i rozrzutności.
Apel wszystkim się podobał i na pewno zmobilizuje uczniów do dalszego systematycznego oszczędzania.
20 października 2014r. nasza szkoła przystąpiła do  Programu TalentowiSKO. To kontynuacja Programu edukacyjnego Banków
Spółdzielczych z Grupy BPS. U nas Pienińskiego Banku Spółdzielczego.
Banki Spółdzielcze wspierają i aktywnie uczestniczą w życiu swoich lokalnych społeczności. Prowadzone przez nie

Szkolne Kasy Oszczędności uczą przedsiębiorczości, oszczędzania i zarządzania swoimi pieniędzmi ok. 65 000 dzieci w całym kraju.
W naszej szkole do Programu przystąpiło już 50 uczniów i cieszy się bardzo dużym powodzeniem.
Niezależnie jednak od tego, na co uczniowie zbierają  warto, żeby wiedzieli, że większość dorosłych także oszczędza.

Robi tak mama, tata, czy wujek… i choć zbierają na inne rzeczy, postępują podobnie jak dzieci. Za swoją pracę otrzymują pieniądze,
z których części nie wydają, bo myślą na przykład o remoncie domu, czy też zakupie nowego samochodu.

A oto niektóre z przysłów dotyczących pieniędzy i zarządzania nimi. Stosujmy w naszym życiu mądre rady w nich zawarte.

„Od przybytku głowa nie boli” – Przysłowie oznacza, że nie będziemy przejmowali się, gdy będziemy mieli więcej pieniędzy,
niż mamy teraz.

„Pieniądze szczęścia nie dają” – Te mądre stwierdzenie oznacza, że szczęście to nie tylko pieniądze.
Powinny być one raczej dodatkiem do innych fajnych rzeczy, jak: rodzina, przyjaciele.

„Grosz do grosza, a będzie kokosza” – W przysłowiu tym podkreśla się, że odkładając nawet bardzo
drobne kwoty, na przykład z comiesięcznego kieszonkowego, można kiedyś uzbierać naprawdę dużą sumę.
A to pozwoli Wam kupić sobie nową, bardzo fajną rzecz.


„Człowiek biedny ceni sobie każdą złotówkę, bogaty każdy grosz” – Powinniście wiedzieć,
że ludzie, którzy mają dużo pieniędzy bardzo rozsądnie nimi gospodarują.
Przywiązują wagę do każdego grosza. Dzięki temu mają tych groszy więcej, niż ktoś,
kto jest rozrzutny i wydaje dużo pieniędzy, a więc mniej oszczędza.
Szkolną Kasą Oszczędności w naszej szkole opiekuje się p. Stanisława Słowik.        

    HURA !!! SKO !!!    
                  

KONKURS !!!

W dniu 15.03.2015 r. odbyło się podsumowanie szkolnego konkursu plastycznego „Moja skarbonka”
dla dzieci z  Oddziałów Przedszkolnych oraz szkolnego  konkursu „Pomysłowa skarbonka”
dla uczniów Szkoły Podstawowej z klas I-VI.

Celem konkursów było połączenie zabawy z wyrobieniem u uczniów, nawet  najmłodszych klas, nawyku
świadomego oszczędzania w SKO, oraz zachęcenie dzieci z przedszkola do zainteresowania się tematyką oszczędzania.

Warunkiem uczestnictwa dzieci z Oddziałów Przedszkolnych  było  samodzielne wykonanie pracy plastycznej dowolną
techniką np.: rysowanie, malowanie, wydzieranka, wyklejanka.

Prace konkursowe uczniów klas I-VI wykonane  były w formie przestrzennej z wykorzystaniem drewna, pudełek,

kartoników, butelek i  innych pojemników oraz plasteliny, kolorowego papieru, bibuły. Każdy uczestnik
mógł wykonać jedną  pracę.  
W konkursie wzięło udział 15 dzieci z Oddziałów Przedszkolnych oraz 27 uczniów klas I-VI.
Wszystkie prace były bardzo oryginalne i ciekawe.

Komisja Konkursowa w składzie:
nauczyciel  - mgr Dorota Bazielich
przewodnicząca  Rady Rodziców – pani Bożena Kołodziej
przedstawiciele SU – Anna Sopata i Jadwiga Kołodziej
przyznała miejsca:

W konkursie plastycznym:

Im. - Ewelina Szczepaniak - Oddział Przedszkolny
IIm.  - Dominika Owsianka - Oddział Przedszkolny
IIIm. – Zuzia Niemiec  
- Oddział Przedszkolny


Prace przestrzenne  były oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:  


I kat. klasy I- III

Im.  - Bartłomiej Pogwizd kl.II
IIm.  - Natalia Podobińska kl.III
IIIm. - Dominika Kita kl. I
II kat. klasy IV - VI

Im.  – Kacper Łatka  kl.IV
IIm.  – Wiktoria Lizoń kl.V
IIIm. -  Izabela Owsianka  kl.V


Ponadto każdy uczestnik konkursu otrzymał nagrodę pocieszenia.

Z wszystkich prac została zorganizowana  szkolna wystawka .
Dwie wybrane prace przestrzenne przejął Pieniński Bank Spółdzielczy, które również nagrodzi.

WSZYSTKIM GRATULUJEMY !

                                                   


Konkurs zorganizował i przeprowadził opiekun SKO.

SKARBONKI wykonane pzez uczniów na konkurs:

                           
OSZCZĘDZAJMY W SKO - apel

W dniu 7 października 2015r. odbył się apel ma temat „Październik miesiącem oszczędzania”.

Uczniowie klasy III na kole teatralnym pod kierunkiem p. Stanisławy Słowik – opiekuna SKO

przygotowali inscenizacje pt „Koledzy”, „Tolek” i „Rozrzutny wróbelek”.

Do oszczędzania zachęcili także uczniów śmiesznymi wierszami i piosenkami związanymi z tematyką

oszczędzania i rozrzutności.

Apel wszystkim się podobał i na pewno  zmobilizuje uczniów do dalszego systematycznego oszczędzania.


Sprawozdanie z realizacji  Programu edukacyjnego Banków Spółdzielczych
z Grupy BPS TalentowiSKO  Pienińskiego Banku Spółdzielczego  realizowanego
w Szkole Podstawowej Nr 1 w Obidzy w roku szkolnym 2014/15.


Do Programu   przystąpiło 56 uczniów i cieszył się bardzo dużym powodzeniem.

Z kl. I oszczędza 2 uczniów, z kl. II – 14 uczniów, z kl. III- 12 uczniów, z kl. IV – 11 uczniów, z kl. V – 12 uczniów i
z kl. VI -  5 uczniów.
Podczas pierwszej  wpłaty każdy z uczniów otrzymał kartę startową do telefonu z Orange lub T-Mobile,
zakładkę z logo Pienińskiego Banku Spółdzielczego oraz książeczkę indywidualnych wpłat.
W okresie od 2 października 2014r. do 2 czerwca 2015r. uczniowie dokonali 797 wpłat.

Ewidencja indywidualnych wpłat wahała się od 1 zł do 200 zł.
Dokonano 16  zestawionych  indywidualnych wpłat dokonywanych na rachunek oszczędnościowy SKO na łączną kwotę 15094 zł.


Pracownik Pienińskiego Banku Spółdzielczego pan Jakub Komorek na bieżąco konsultował się z opiekunem SKO.

Przeprowadził w dwóch grupach ciekawy wykład na temat powstawania pieniędzy, zasad oszczędzania,
historii powstawania banków i korzyści płynących z oszczędzania. Najbardziej aktywni uczniowie podczas wykładu
otrzymywali nagrody rzeczowe.                                
Po wykładzie przedstawiciel Banku udostępnił nauczycielom klas młodszych i nauczycielom matematyki materiały edukacyjne
zawierające zadania związane z przeceną towarów i zakupami.
Po trzech  miesiącach oszczędzania nagrody rzeczowe otrzymali też uczniowie, którzy wykazali się największą

systematycznością w oszczędzaniu.

W połowie roku szkolnego przez pracownika banku zostały sprawdzone i porównane karty indywidualnych wpłat

uczniów z indywidualnymi wpłatami  uczniów dokonywanych na rachunek oszczędnościowy SKO do Banku.

Na koniec roku szkolnego 2014/2015 całkowitą kwotę zgromadzoną na książeczkach SKO wypłacają uczniowie z klasy VI

oraz 19 uczniów z klas I- V. Zaoszczędzone pieniądze wraz z prowizją od opiekuna SKO za potwierdzeniem
na indywidualnych kartach wypłat odbierają Rodzice.  
Pozostałych 31 uczniów  za zgodą rodziców pozostawia zaoszczędzone pieniądze na indywidualnych rachunkach

Pienińskiego Banku Spółdzielczego.  

Opiekun SKO: Stanisława Słowik
                      

Konkursy szkolne: Szkolny  konkurs
            na najlepiej oszczędzającą klasę
             dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 w Obidzy


Celem konkursu jest wyrobienie u uczniów nawyku, świadomego oszczędzania  w SKO.   


REGULAMIN KONKURSU


I.  Zasady konkursu
  
1. Każda klasa z której uczniowie oszczędzają w SKO, bierze udział
w konkursie.
2.  Za  każdego oszczędzającego ucznia klasa zdobywa 10 pkt.
3.  Za każdą wpłatę, każdego z oszczędzających klasa otrzymuje 5 pkt.
4.  Za  kwotę zgromadzoną na indywidualnych rachunkach
   oszczędnościowych klasy otrzymują  od 60 do 10 pkt. w zależności od
   pozycji klasy.
5. Zwycięża klasa, która zgromadzi najwyższą ilość pkt.


  II. Terminy:

1. Konkurs trwa od 30 września do 29 lutego 2016r.
2. Rozstrzygnięcie konkursu w dniach  1  – 10 marca 2016r.


 III Nagrody:


1. Każdy członek SKO zwycięskiej klasy otrzymuje nagrodę rzeczową  ufundowaną przez Pieniński Bank Spółdzielczy i opiekuna SKO.
2. Pozostali uczestnicy konkursu otrzymują nagrody pocieszenia.
3. Lista  zwycięzców zostanie umieszczona w gazetce szkolnej oraz opublikowana na stronie internetowej szkoły.
        
                                                                                             

                        Szkolny  konkurs
                                na najlepiej oszczędzającego ucznia
                dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 w Obidzy


Celem konkursu jest wyrabianie u uczniów nawyku,  świadomego oszczędzania  w SKO.   

REGULAMIN KONKURSU


I.  Zasady konkursu
  
1. Każdy  uczeń oszczędzający  w SKO, bierze udział w konkursie.
2.  Za każdą wpłatę, uczeń  otrzymuje 1 pkt.
4.  Dodatkowo za każdą wpłatę od 10 zł uczeń otrzymuje 5 pkt, od 20 zł -  10 pkt, ,
    a powyżej 50 zł – 20 pkt.
5. Zwycięża uczeń, który zgromadzi najwyższą ilość pkt.


  II. Terminy:


1. Konkurs trwa od 30 września do 29 lutego 2016r.
2. Rozstrzygnięcie konkursu w dniach  1  – 10 marca 2016r.


 III Nagrody:


1. Zwycięzca oraz uczniowie którzy zajmujący II i III miejsce,  otrzymują nagrody rzeczowe ufundowane  przez Pieniński Bank Spółdzielczy i opiekuna SKO.
2. Pozostali uczestnicy konkursu otrzymują nagrody pocieszenia.
3. Lista  zwycięzców zostanie umieszczona w  gazetce szkolnej oraz opublikowana na stronie internetowej szkoły.


                                                                     
Podsumowania KONKURSÓW:


         Podsumowanie Szkolnego  konkursu
             na najlepiej oszczędzającą klasę

W dniu 9.03. 2016 r. odbyło się podsumowanie szkolnego konkursu na najlepiej oszczędzającą klasę.
Jego wyniki przedstawiają się następująco:

1. W konkursie brały udział klasy I – VI

2. Konkurs trwał od 30 września 2015r. do 29 lutego 2016r.

I m. klasa III  klasa zdobyła 150  punktów za ilość oszczędzających uczniów, oraz 595  pkt. za  ilość wpłat – ogółem 745 pkt.

IIm. klasa VI  klasa zdobyła  100  punktów za ilość oszczędzających uczniów, oraz  475  pkt.  za  ilość wpłat – ogółem  575  pkt.

IIIm. klasa I  klasa zdobyła 110   punktów za ilość oszczędzających uczniów, oraz 430  pkt.  za ilość wpłat – ogółem   540 pkt.

IVm. klasa IV klasa zdobyła 100   punktów za ilość oszczędzających uczniów, oraz 430 pkt.  za ilość wpłat – ogółem  530 pkt.

Vm. klasa V  klasa zdobyła 80   punktów za ilość oszczędzających uczniów, oraz 255   pkt. za   ilość wpłat – ogółem 335  pkt.

VIm. klasa II  klasa zdobyła 90   punktów za ilość oszczędzających uczniów, oraz 150   pkt. za ilość wpłat – ogółem 240   pkt.

          Podsumowanie Szkolnego  konkursu
            na najlepiej oszczędzającego ucznia

   W dniu 10.03. 2016 r. odbyło się podsumowanie szkolnego konkursu na najlepiej oszczędzającego ucznia.
Jego wyniki przedstawiają się następująco:

1. W konkursie brał udział każdy uczeń oszczędzający w SKO z klas I – VI

2. Konkurs trwał od 30 września 2015r. do 29 lutego 2016r.

W konkursie przyznano po dwa równorzędne miejsca:
jedno za ilość wpłat, drugie za ilość zgromadzonych środków.


Im. –  Oliwia Latasiewicz    kl.I    
Im. –  Karolina Biel     kl. III  
 
IIm.  - Natalia Podobińska  kl. IV
IIm. –  Wiktoria Lizoń  kl. VI

IIIm. - Maciej Jasiński  kl. IV
IIIm. – Ewelina Szczepaniak kl.I

                                                                   Opiekun SKO


Sprawozdanie z realizacji  Programu edukacyjnego Banków Spółdzielczych
z Grupy BPS TalentowiSKO  
Pienińskiego Banku Spółdzielczego  
realizowanego w Szkole Podstawowej Nr 1 w Obidzy
w roku szkolnym 2015/16.

Do Programu należało w bieżącym roku 67 uczniów i cieszył się bardzo dużym powodzeniem.
W ciągu roku systematycznie oszczędzało ponad 50 uczniów. Podczas pierwszej  wpłaty każdy z uczniów otrzymał
kartę startową do telefonu z Orange lub T-Mobile, zakładkę z logo Pienińskiego Banku Spółdzielczego
oraz książeczkę indywidualnych wpłat.

Wszyscy uczniowie klasy I podczas Ślubowania otrzymali książeczki oszczędnościowe z wpisem symbolicznej złotówki.
Zaowocowało to tym, że 11 na 16 uczniów z klasy zaczęło systematycznie oszczędzać.

W okresie od 25 września 2015 r. do 20 czerwca  2016 r. uczniowie dokonali 542 indywidualnych wpłat.
Ewidencja indywidualnych wpłat wahała się od 1 zł do 100 zł.

Dokonano 15 zestawionych  indywidualnych wpłat dokonywanych na rachunek oszczędnościowy SKO

Pienińskiego Banku Spółdzielczego w Krościenku na łączną kwotę 16 494zł.  

Z roku 2014/15 uczniowie pozostawili na kontach 8115 zł.

25.09. 2025r.  -  369 zł
3. 11. 2015r.  – 2696 zł
13. 11 2015r.  –  904 zł
28. 11. 2015r.  – 1223 zł
14.  12. 2015r.  –  1621 zł
15. 21. 2015r.  –  100 zł
14. 01. 2016r.  –  1373 zł
16. 02. 2016r.  –  1105 zł
4. 03. 2016r.  – 1340 zł
22. 03. 2016r.  –  1081 zł
15. 04. 2016r.  – 954  zł
29. 04. 2016r.  –  1795 zł
20. 05. 2016r.  –  1109 zł
10. 06. 2016r.  – 617 zł
20.06. 2016r.  –  205 zł


Wpłaty te ze szkoły na bieżąco odbierali  pracownicy banku, z którymi współpraca układała się bardzo pomyślnie.


30 września 2015r.  opracowano Plan pracy Szkolnej Kasy Oszczędności w roku szkolnym 2015/2016.  
Jednym z działań było przystąpienie do konkursu „ Oszczędzanie  w SKO  procentuje w Banku Spółdzielczym”  

„Talenty dodajemy” w ramach Programu edukacyjnego Banków Spółdzielczych z Grupy BPS TalentowiSKO
realizowanego od  30 września do 31 marca w roku szkolnym 2015/16.   
Po zakończeniu opracowano raport z przebiegu pracy SKO i przekazano do Pienińskiego Banku Spółdzielczego.
W szkole  na głównych gazetkach zostały umieszczone informacje dotyczące dni przyjmowania wpłat na SKO.

Również na drzwiach wejściowych do szkoły została umieszczona naklejka o realizowanym w szkole Programie.
                              
W dniu 7 października 2015 r. odbył się apel ma temat „Październik miesiącem oszczędzania”
Przeprowadzono trzy konkursy szkolne „Szkolny  konkurs na najlepiej oszczędzającą klasę,
„Szkolny  konkurs na najlepiej oszczędzającego  ucznia”, Szkolny  konkurs plastyczny „ Czy warto oszczędzać w SKO”
Piękne nagrody dla zwycięzców oraz dla wszystkich  67 uczniów oszczędzających w SKO ufundował Pieniński Bank Spółdzielczy.
Nagrody te wraz z dyplomami i drobnymi upominkami ufundowanymi przez opiekuna SKO na apelu szkolnym

w obecności całej społeczności szkolnej wręczyła Pani Dyrektor szkoły mgr Krystyna Zygadło.
   
Na koniec roku szkolnego zaoszczędzone pieniądze wraz z prowizją od Banku  za potwierdzeniem na indywidualnych

kartach wypłat odbierają Rodzice.  
Pieniądze odbiera klasa VI i tylko zainteresowani wypłatą uczniowie klas I-V.
W bieżącym roku zostały zlikwidowane konta 11 uczniom z klasy VI. Z których wybrali łączną  kwotę 5003zł
Z klas I-V wybrało  zgromadzone pieniądze 19 uczniów  - kwotę 6793zł.
31 uczniów  za zgodą rodziców pozostawia zaoszczędzone pieniądze na indywidualnych  rachunkach Pienińskiego Banku Spółdzielczego.  
Stan kont dzieci bez prowizji na koniec roku szkolnego wynosi 12 913 zł.

                                                                                                               Opiekun SKO: Stanisława SłowikWróć do spisu treści | Wróć do menu głównego